Priser

  • Priser afhænger af årstiden og oplyses ved henvendelse.
  • Rabat:
    10% rabat ved 3 sammenhængende uger.
    5% rabat ved 2 sammenhængende uger.
  • Specialtilbud:
    Miniferie
      eller weekendophold kan arrangeres efter aftale.
    Hvis du ønsker en speciel periode eller langtidsophold så kontakt mig.