Betingelser

 • Lejeaftalen er bindende for begge parter.
 • Feriehuset må maksimalt beboes af det antal personer der er aftalt.
 • Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund.
 • Husdyr må kun medbringes, hvis udlejer har givet tilladelse hertil.
 • Betaling: Efter aftale.
 • Lejemålet starter klokken 15.00 på ankomstdagen og slutter klokken 10.00 på afrejsedagen, hvis ikke andet er aftalt. Såfremt lejer flytter ind tidligere end klokken 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde af f. eks. mangelfuld rengøring.
 • Sengelinned, håndklæder og viskestykker medbringes.
 • Nøgleudlevering efter aftale.
 • Kørevejledning efter aftale.
 • Annullering skal altid ske skriftligt.
 • Overdragelse af lejeaftalen kan ske efter aftale med udlejer.
 • Såfremt der skulle opstå mangler eller fejl, så undgå at få ferieglæden ødelagt. Kontakt straks udlejer, som vil sørge for hurtigst mulig afhjælpning.
 • Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Eventuelle skader skal straks anmeldes til udlejer.
 • Ved afrejse skal huset være rengjort og i samme stand som ved overtagelse. Eventuel rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Se rengøringsinstruks. Denne kan udprintes, hvis man selv vil stå for rengøringen, der også kan bestilles for 600 kr.
 • I tilfælde af force majeure som blandt andet krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger vedrørende det annullerede lejemål. Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.
 • Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekter (myrer og ørentviste o.l.) Udlejer vil sørge for hurtigst mulig afhjælpning.
 • Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, kursændringer og lignende.
 • Værneting for begge parter er retten i Århus.

Hvis du selv vil gøre rent, så se hele vores rengøringsmanual ved at klikke på følgende link: https://www.poolhus.com/filer/rengoring_dk.pdf